کوچک کردن سینه (ماموپلاستی) (MAMMOPLASTY)

يكی از مشكلات رايج خانم ها كه غالبا با درد كردن و مشكلات روحی و مشكلات روحی همراه است بزرگی و شلی سينه هاست . اين مشكل معمولا در زنان ميان سال و بعد از چند زايمان به وجود می آيد ولي در دختران باكره نيز ديده می شود . در بعضی از بيماران سينه ها علاوه بر شلی و افتادگی . كوچك هم هستند در اين دسته از بيماران ضمن ليفت سينه بايد از پروتز هم استفاده كرد اين عمل هيچ دخالتی در حاملگی و شير دهی بعدی بيمار ندارد .

كاربرد اصلی

 

كوچك كردن ، جمع كردن و بالا كشيدن سينه های بزرگ

نوع برش و بيهوشی

اين عمل تحت بيهوشی عمومی و با دو برش بزرگ و يا كوچك انجام مي شود . برش كوچك (برش سوراخ كليد) از برش دور هاله و برش خط وسط سينه و برش بزرگ (برش لنگری) از برش هاله ؛خط وسط و زير سينه تشكيل می شود . اين عمل با بيهوشی عمومی انجام می شود و دو تا سه ساعت طول می كشد .

عوارض احتمالی

اسكار عمل جراحی معمولا در عرض چند ماه كمرنگ و نقره اي می شود و اثر خاصی بر جای نمی گذارد . تورم و خونمردگی ناحيه عمل و اطراف آن به خودی خود از بين می رود .

مراقبت پس از عمل

بيماران بايد تا 45 روز از سوتين مخصوص استفاده كنند اصولا شكل گيری ظاهری سينه پس از عمل ، نيازمند گذشت زمان است و نتيجه نهايی معمولا پس از چند ماه حاصل می شود .