کاشت مو (HAIR TRANSPLANTATION)

پيوند موی طبيعی Hair Transplantation

پيوند موی طبيعی

ريزش مو يكی از مشكلات شايعی است كه اغلب مردان را رنج می دهد بعضی از علل قابل درمان ريزش مو ، اختلالت هورمونی ويا مصرف دارو است . در غير اين صورت اين مشكل ازار دهنده كه گاهی باعث افسردگی و عدم اعتماد به نفس می شود را می توان با پيوند مو به راحتی حل كرد .

كاربرد اصلي

پيوند موی طبيعی قابل رشد از خود بيمار و رفع دايمي طاسی سر و ابرو

نوع بيهوشی و برش جراحی

عمل پيوند مو ، معمولا با خواب عميق و بی حسی موضعی و به صورت سرپايی انجام می شود . در روش FIT واحدهای مو به صورت تك تك از ناحيه پشت سر ، بالای گوش ها و يا تنه برداشته شده كاشته می شوند . در روش Strip نواری از پوست ناحيه ی پشت سر برداشته شده ، واحدهای مو از اين نوار پوستی جدا شده كاشتی می شوند .

عوارض احتمالی

تورم و خونمردگی گذاری ناحيه پيوند و پشت سر . اين تورم ممكن است تا ناحيه پيشانی نيز كشيده شود . ريزش موهای كاشته شده بعد از سه هفته كه كاملا موقتی است .

مراقبت پس از عمل

تورم ناحيه عمل و پشت سر به تدريج از بين می رود موهای كاشته شده در اطراف خود حالت كبره می گيرند . اين كبره ها را نبايد كند . شستشوی سر بايد كاملا با احتياط و بدون آسيب به موی كاشته شده باشد .