لیفت بازو (BRACHIOPLASTY)

بزرگی بازو در سنين پايين تر عمدتا به صورت چاقی و تجمع چربی است ولی در سنين بالاتر و بعد از كاهش وزن زياد به صورت شلی و افتادگی پوست است . اگر بزرگي بازو با پوست شل و ترك خورده همراه نباشد می توان ان را با ليپوليز و بدون برش جراحی از بين برد ولی اگر شلی و افتادگی پوست زياد باشد بايد پوست اضافه را با برشي كه در ناحيه داخلي بازو قرار دارد برداشت .

 

كاربرد اصلی

از بين بردن بزرگي و چاقي بازو به وسيله ليپوليز .برداشتن پوست اضافه و سفت كردن بازو با برش جراحی

نوع برش و بيهوشی

در صورت انجام ليپوليز برش  در كار نيست ولی اگر قرار باشد پوست شل و ترك خورده برداشته شود

بايد از برشی طولي در ناحيه داخلی بازو استفاده كرد اين عمل را می توان با خواب عميق همراه با بی حسی موضعی و بيهوشی عمومی انجام داد .

 

عوارض احتمالی

تورم و خونمردگی ناحيه عمل و اطراف . تورم زودگذر دست ها .

مراقبت پس از عمل

درچند روز اول بايد دست ها بالاتر از سينه قرار داد تا تورم كاهش يابد بايد دست ها را در جهات مختلف حركت مفصل شانه ، حركت داد . از بازو بند مخصوص بايد به مدت 45 روز استفاده كرد .

 

تزریق چربی:

صورت علايم پيری را به سرعت و به شدت نشان می دهد اولين علايم پيری صورت عميق شدن خط خنده . بروز خط اشك دو قسمتی شدن گونه . افتادن گونه ها ،  ابروها ، گوشه چشم و گوشه دهان است . افزودن سلول هاي بنيادی به روش های قبلی انتقال چربی ماندگاری و پايداری چربی انتقال يافته را حتی بعد از يك بار تزريق تضمين می كند .

كاربرد اصلی

  • پر كردن چروك عميق صورت (خط اشك ، خط خنده ، خطوط اطراف دهان)
  • بزرگ و برجسته كردن گونه ها ، چانه ، لب ها و باسن و سينه
  • جوانسازی پشت دست و ابروها
  • پر كردن نواحي فرو رفته نقاط مختلف بدن ، اسكار زخم جراحی ، زخم فرو رفته تصادف و تروما

 

نوع برش و بيهوشی

اين عمل را می توان با خواب عميق و بيهوشی عمومی انجام داد تمام مراحل برداشتن و تزريق چربی با سوزن های مخصوص و نازك انجام می شود و به همين دليل هيچ اثری بر جای نمی گذارد .

 

عوارض احتمالی

تورم ناحيه عمل و اطراف ان طبيعی است . كبودگی و خونمردگی چندان شايع نيست . عفونت نادر است . چربی خطر جابجايی ندارد . عدم تقارن احتمالی حتی تا مدتی پس از عمل با ماساژ اصلاح می شود .

 

مراقب پس از عمل

استفاده از كمپرس يخ 24 تا 48 ساعت پس از عمل باعث كاهش تورم می شود . بروز تورم در ناحيه تزريق شده كاملا عادی است . اين تورم در عرض يك هفته تا ده روز به تدريج از بين می رود .