لیزر لیپولیز (LASER LIPOLYSIS)

با استفاده از روش ليزر ليپوليز مي توان چربي هاي تجمع يافته در ناحيه شكم ،  پهلوها ،  سردل ،  پاها ،  بازو ،  غبغب و بزرگي سينه مردان (ژنيكوماستي) را بدون برش جراحي و بخيه از بين برد . در اين روش خونريزي و شلي پوست نسبت به روش هاي قديمي تر كمتر است . در اين عمل پوستي برداشته نمي شود پس برش . زخم و اثر جراحي وجود ندارد .

كاربرد اصلي

از بين بردن چاقي و چربي هاي اضافي شكم ، پهلو ، ران ، باسن ، بازو ، پشت و غبغب

حفظ خاصيت ارتجاعي و الاستيك پوست ضمن تقويت ان

نوع برش و بيهوشي

ليزر ليپوليز بدن برش جراحي و از طريق سوراخ كوچك 3 تا 4 ميلي متري انجام مي شود . اين عمل را مي توان با بيهوشي عمومي و يا خواب عميق همراه با بي حسي موضعي انجام داد .

 

عوارض احتمالي

تورم و خونمردگي نواحي عمل شده و اطراف ان كه به تدريج از بين مي رود . ترشح مايع از محل عمل به مدت دو تا سه روز .

 

مراقب بعد از عمل

بيماران بايد براي جمع شدن پوست خود به مدت 45 روز از گن هاي مخصوص استفاده كنند . تورم تا هفت روز به حداكثر خود مي رسد و پس از ان به تدريج كاهش مي يابد راه رفتن خوب است و بيماران بايد در اولين فرصت ممكن شروع به تحرك و راه رفتن نمايند .