درمان بزرگی سینه آقایان (زنیکوماستی) (GYNECOMASTIA)

در بعضی از آقايان ممكن است سينه ها به صورت يك طرفه يا دو طرفه كاملا بزرگ شوند و حالتی زنانه به خود بگيرند اگر اين بزرگی به علت اختلالات هورمونی يا مصرف بعضی از دارو ها نباشد می توان آن را به كمك ليپوليز و يا جراحی درمان نمود .

كاربرد اصلی

اصلاح نمای ظاهری سينه های بزرگ آقايان به ترتيبی كه ظاهری مردانه به خود بگيرد.

 

نوع برش و بيهوشی

اين عمل عمدتا به وسيله ليپوليز و بدون برش جراحی و از طريق سوراخ هاي ريز انجام می شود ولی در دسته ای از بيماران سينه ها به قدری بزرگ و افتاده هستند كه بايد از برش جراحی جهت تخليه اين نسوج استفاده كرد در اين حالت معمولا از برش های دور هاله سينه استفاده می شود . اين عمل با حالت خواب عميق و بی حسی موضعی و يا بيهوشی عمومی انجام می شود .

عوارض احتمالی

تورم و خونمردگی گذاری ناحيه عمل و زير بغل ، بي حسی نوك سينه نادر است ولی اگر به وجود بيايد گذرا است . بر جا ماندن جا و اثر جراحی در مواردی كه از برش جراحی استفاده می شود .

مراقبت پس از عمل

بهتر است تا مدتی از دست ها كمتر استفاده شود انجام ورزش های سبك بعد از دو ماه و انجام ورزش های سنگين بعد از چهار ماه مجاز است ، اين بيماران بايد به مدت 45 روز از جليقه های مخصوص استفاده كنند.