جراحی بینی (RHINOPLASTY)

رينوپلاستی به عنوان شايع ترين عمل زيبايی مهمترين نقش را در زيبايی صورت بازی می كند تناسب بينی با لب ها ، چشم ها ، پيشانی و گونه ها به زيبايی چهره فرد می افزايد . در رينوپلاستی مدرن بايد ضمن زيبا كردن بينی های گوشتی و يا استخوانی وظيفه تنفسی بينی را نيز حفظ كرده تقويت نمود. رينوپلاستی به عنوان شايع ترين عمل زيبايی مهمترين نقش را در زيبايی صورت بازی می كند تناسب بينی با لب ها ، چشم ها ، پيشانی و گونه ها به زيبايی چهره فرد می افزايد . در رينوپلاستی مدرن بايد ضمن زيبا كردن بينی های گوشتی و يا استخوانی وظيفه تنفسی بينی را نيز حفظ كرده تقويت نمود .كاربرد اصلی • اصلاح مشكلات مربوط به انحراف تيغه وسط بينی (كجي بينی) ، قوز پشت بينی ، بزرگی نوك بينی • پهن بودن بالای بينی ، افتادگی نوك بينی و بزرگی پره ها نوع برش و بيهوشی بينی به دو روش باز و بسته عمل می شود . در عمل بسته همه برش ها در داخل بينی است . در نوع باز علاوه بر برش های داخل بينی ، برش كوچكی بر روی پايه بينی بين دو پره داده می شود . اين برش ها با گذشت زمان محو می شوند و اثری باقی نمی گذارند .عمل جراحی بينی با بی حسی موضعی ، خواب عميق با بی حسی موضعی و يا بيهوشی عمومی انجام می شود .عوارض احتماليتورم و خونمردگی اطراف بينی كه خود بخود از بين می رود .مراقبت بعد از عمليك هفته بعد از عمل ،  تامپون بينی كشيده و يك هفته بعد قالب برداشته می شود .بيماران بايد 4 تا 6 هفته بر روي بينی خود چسب بزنند . بعد از برداشتن تامپون شستشوی حفره های بينی توصيه می شود .