تزریق چربی صورت

صورت علايم پيری را به سرعت و به شدت نشان می دهد اولين علايم پيری صورت عميق شدن خط خنده . بروز خط اشك دو قسمتی شدن گونه . افتادن گونه ها ،  ابروها ، گوشه چشم و گوشه دهان است . افزودن سلول های بنيادی به روش های قبلی انتقال چربی ماندگاری و پايداری چربی انتقال يافته را حتی بعد از يك بار تزريق تضمين می كند .

كاربرد اصلی

  • پر كردن چروك عميق صورت (خط اشك ، خط خنده ، خطوط اطراف دهان)
  • بزرگ و برجسته كردن گونه ها ، چانه ، لب ها و باسن و سينه
  • جوانسازی پشت دست و ابروها
  • پر كردن نواحی فرو رفته نقاط مختلف بدن ، اسكار زخم جراحی ، زخم فرو رفته تصادف و تروما

 

نوع برش و بيهوشی

اين عمل را می توان با خواب عميق و بيهوشی عمومی انجام داد تمام مراحل برداشتن و تزريق چربی با سوزن های مخصوص و نازك انجام می شود و به همين دليل هيچ اثری بر جای نمی گذارد .

 

عوارض احتمالی

تورم ناحيه عمل و اطراف آن طبيعی است . كبودگی و خونمردگی چندان شايع نيست . عفونت نادر است . چربی خطر جابجايی ندارد . عدم تقارن احتمالی حتی تا مدتی پس از عمل با ماساژ اصلاح می شود .

 

مراقب پس از عمل

استفاده از كمپرس يخ 24 تا 48 ساعت پس از عمل باعث كاهش تورم می شود . بروز تورم در ناحيه تزريق شده كاملا عادی است . اين تورم در عرض يك هفته تا ده روز به تدريج از بين می رود .