بزرگ کردن سینه (پروتز سینه) (BREAST IMPLANT)

با انجام ورزش و مصرف هورمون نمی توان اندازه سينه ها را بزرگ كرد خانم هايی كه سينه های كوچكی دارند می توانند پس از بلوغ كامل جسمی و عقلی به كمك پروتزهای سيليكونی مشكل خود را حل كنند با انتخاب روش صحيح و پروتز مناسب می توان مشكل عدم تقارن سينه ها را نيز بر طرف كرد وجود پروتز سينه هيچ دخالتی در حامله شدن و شير دهی ندارد .

كاربرد اصلی

  • بزرگ كردن سينه ها
  • اصلاح عدم تقارن سينه ها
  • حجم دهی سينه های شل و افتاده ای كه كوچك هم هستند .

نوع برش و بيهوشی

اين عمل معمولا با بيهوشی عمومی و برش چهار سانتی متري بر روی خط زير سينه انجام می شود . در شرايطي كه بيمار علاوه بر كوچكی دچار شلی و افتادگی سينه باشد از برش دور هاله سينه و برش سوراخ كليد هم استفاده می شود .

عوارض احتمالی

تورم و خونمردگی ناحيه عمل و اطراف آن ، بی حسی گذاری نوك سينه و در موارد بسيار نادر تشكيل كپسول فشار دهنده اطراف پروتز .

 

مراقب پس از عمل

بيماران بايد 45 روز از كرست طبی استفاده كنند و بعد از عمل دست های خود را در جهات مختلف حركت مفصل شانه حركت دهند . ماساژ سينه بايد از بالا به پايين ، از خارج به داخل و به صورت دورانی انجام شود .